Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky (Zákon 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov).

Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá prevádzkovateľ s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

S cieľom ďalšieho zvyšovania kvality poskytovaných služieb v obchodom styku a informácií svojim zákazníkom budú telefonické hovory prevádzkovateľa, s predchádzajúcim súhlasom svojich zákazníkov, nahrávané. Nahrávky telefonických hovorov nebudú sprístupnené tretím osobám a v prípade pochybností a nezrovnalostí pri realizovaní objednávok alebo reklamácii zákazníka budú zaznamenané údaje smerodajné. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

© 2014 VolleyShop.sk prevádzkuje ATHENA REAL s.r.o. | IČO: 36680061 | E-mail: info@volleyshop.sk | Telefón: +421 908 882 647