O nás

Prevádzkovateľ:
ATHENA REAL s.r.o.
Bebravská 11
821 07 Bratislava

Kontaktné informácie:
e-mail: info@volleyshop.sk
telefón: +421 911 882 647

Fakturačné údaje:
IČO: 36680061
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa (SLSP)
Číslo účtu: 0630659387/0900

© 2014 VolleyShop.sk prevádzkuje ATHENA REAL s.r.o. | IČO: 36680061 | E-mail: info@volleyshop.sk | Telefón: +421 908 882 647