Všeobecné obchodné podmienky

1. Tovar je možné objednávať elektronicky na stránke www.volleyshop.sk.

2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje: ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako podnikateľ, uveďte tiež Vaše obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania.

3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detailné informácie o objednávkach poskytujeme e-mailom (odporúčame) alebo telefonicky. Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

4. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 8:00 - 17:00.

5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné minimum osobných údajov potrebné pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

6. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.

7. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

8. Cena je vždy potvrdená priamo v objednávke, ktorá je doručená na e-mail kupujúceho.

9. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

10. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

11. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

12. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

13. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

© 2014 VolleyShop.sk prevádzkuje ATHENA REAL s.r.o. | IČO: 36680061 | E-mail: info@volleyshop.sk | Telefón: +421 908 882 647